Begroting 2020

Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, (juridische zaken), financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Wassenaar zijn deze taken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken.

Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Wassenaar betaalt jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 34

Programma*

2020

2021

2022

2023

P0 Bestuur en ondersteuning

    9.215.740

    9.170.299

    9.094.023

    9.215.468

P1 Veiligheid

       701.942

       693.583

       693.583

       693.583

P2 Verkeer en vervoer

    1.069.617

    1.069.379

    1.069.379

    1.069.379

P3 Economie

      178.925

      178.719

      178.719

      178.719

P4 Onderwijs

       216.766

       215.983

       215.983

       215.983

P5 Sport, cultuur en recreatie

    1.655.800

    1.655.800

    1.655.800

    1.655.800

P6 Sociaal Domein

    1.558.438

    1.558.438

    1.558.438

    1.558.438

P7 Volksgezondheid en milieu

       800.667

       800.667

       800.667

       800.667

P8 Wonen en bouwen

    1.606.937

    1.595.243

    1.595.243

    1.595.243

Totaal

 17.004.832

 16.938.111

 16.861.835

 16.983.280

* gebaseerd op de begroting 2020 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 7,5 miljoen) in programma 0.

ga terug