Begroting 2020

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2019-2023               per 31 december

2019

ringen 2020

ringen 2020

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

36.921

0

0

36.921

0

0

36.921

0

0

36.921

0

0

36.921

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

Totaal algemene reserves

44.921

0

0

44.921

0

0

44.921

0

0

44.921

0

0

44.921

Bestemmingreserves

BR volkshuisvesting en duurzaamh.

508

0

0

508

0

0

508

0

0

508

0

0

508

BR kunstopdrachten

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

BR Groene buffer

143

0

0

143

0

0

143

0

0

143

0

0

143

BR kostendekkendh.omgevingsvergun

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

BR uitvoering Sociaal domein

1.412

0

-462

950

0

-462

488

0

-337

151

0

0

151

BR frictiekosten (jaarrek.'15) *

515

0

0

515

0

0

515

0

0

515

0

0

515

BR invest sport (beg 17)

283

0

0

283

0

0

283

0

0

283

0

0

283

BR kapitaallasten (hoofdrek.) *

6.911

0

0

6.911

0

0

6.911

0

0

6.911

0

0

6.911

BR invoering omgevingswet

472

0

-472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR verkeersprojecten

203

0

0

203

0

0

203

0

0

203

0

0

203

BR egalisatie omgevingsvergunningen

447

0

0

447

0

0

447

0

0

447

0

0

447

BR grote projecten

525

0

-276

249

0

-126

123

0

-15

108

0

0

108

BR incidentele armoedebestrijding

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

BR vergroten concurrentiekracht

120

0

-60

60

0

-60

0

0

0

0

0

0

0

BR versterk bestuurs-en realisatiekracht

350

0

0

350

0

0

350

0

0

350

0

0

350

Totaal bestemmingreserves

15.217

0

-1.270

13.947

0

-648

13.299

0

-352

12.947

0

0

12.947

Totaal reserves

60.138

0

-1.270

58.868

0

-648

58.220

0

-352

57.868

0

0

57.868

* Deze reserves worden opgeheven bij de

 jaarrekening 2019

Overzicht voorzieningen

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2019-2023               per 31 december

2019

ringen 2020

ringen 2020

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. wachtgeld wethouders

189

19

0

208

19

0

227

19

0

246

19

0

265

Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh.

259

0

0

259

0

0

259

0

0

259

0

0

259

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

448

19

0

467

19

0

486

19

0

505

19

0

524

Voorzieningen voor risico's

Totaal voorzieningen

voor risico's

448

19

0

467

19

0

486

19

0

505

19

0

524

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

589

710

-441

858

711

-290

1.279

711

-373

1.616

711

-300

2.027

Voorz. onderhoud buitenzijde schoolgeb.

21

0

0

21

0

0

21

0

0

21

0

0

21

Voorz. onderhoud wegen

3.130

860

-1.428

2.562

860

-1.532

1.890

860

-1.307

1.443

860

-1.215

1.088

Voorz. onderhoud bruggen

11

68

-9

71

68

-37

101

68

-90

78

68

-58

87

Voorz. onderhoud openbare verlichting

165

225

-184

206

225

-116

314

225

-158

381

225

-184

422

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

1.016

0

-60

956

0

-192

764

0

-125

639

110

-93

656

Voorz. onderhoud waterwegen

244

56

-95

205

56

-110

151

56

-65

142

56

-155

43

Voorz. onderhoud speeltoestellen

50

128

-95

83

128

-145

66

128

-140

54

128

-165

17

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

215

56

0

271

56

0

327

56

0

383

56

0

439

Voorz. invoering Omgevingswet

0

472

-472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gevelfonds subsidie pandeigenaren

0

100

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.441

2.675

-2.783

5.333

2.103

-2.421

5.014

2.103

-2.259

4.858

2.213

-2.171

4.900

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

10.111

624

-776

9.960

624

-1.043

9.541

637

-165

10.013

637

-616

10.034

Egalisatievoorziening riolering

167

59

0

226

10

0

236

44

0

280

44

0

324

Egalisatievoorziening afval

686

0

-162

524

0

-273

250

0

38

288

0

38

327

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

10.964

683

-938

10.709

635

-1.317

10.027

681

-127

10.581

681

-578

10.685

Totaal Voorzieningen

16.853

3.377

-3.721

16.509

2.757

-3.738

15.528

2.803

-2.386

15.944

2.913

-2.749

16.109

ga terug