Begroting 2020

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                                     

x € 1.000
Lasten € -3.783.920
Baten € 362.254
Saldo € -3.421.666
ga terug